Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту
АНОНСИ І ОГОЛОШЕННЯ:  Повідомляємо, що пленарне засідання двадцять п’ятої сесії районної ради сьомого скликання відбудеться 17 травня 2018 року о 10.00 годині в м. Красилів у сесійній залі адмінбудинку районної ради;  

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна » НОВИНИ » Анонси і оголошення
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
14 Грудня 2016 р.

     На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, районна рада повідомляє про оприлюднення  проекту рішення районної ради «Про порядок та норматив відрахування комунальними  підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) у 2017 році».
      Зауваження і пропозиції приймаються протягом місяця в письмовій формі за адресою: 31000, Хмельницька обл., м. Красилів, пл.Незалежності,2.

 
 
 
УКРАЇНА
КРАСИЛІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
_________________сесії
 
___ _________ 2017 року                                                                                                                                                                                           № ПРОЕКТ                     
м. Красилів
 
Про  порядок та норматив відрахування
комунальними підприємствами
до районного бюджету частини  чистого
прибутку (доходу) у 2017 році
           
        Керуючись статтею 43, пунктом 4 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 9 пункту 1 статті 69 Бюджетного кодексу України, з метою наповнення районного бюджету, районна рада
     
      ВИРІШИЛА:
 
     1.  Встановити у 2017 році для комунальних підприємств, які знаходяться у  спільній власності територіальних громад району норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету в розмірі 10 відсотків.
         2.  Визначена частина прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.
      3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.
      4. Інформація про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) надається комунальними підприємствами до районної ради протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (півріччя).
      5. Рішення шостої сесії районної ради від 16.03.2016 року  №24 «Про порядок та норматив відрахування комунальними підприємствами  до районного  бюджету частини чистого прибутку (доходу) у 2016 році»  визнати таким, що втратило чинність та зняти з контролю.
      6. Рішення набирає чинності з 01.01.2017  року.
 
 
Голова ради                                                                                                                                                                                           В. Пасічник
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення «Про порядок та норматив відрахування
комунальними підприємствами до районного бюджету
частини чистого прибутку (доходу) у 2017 році»
 
Проект рішення «Про порядок та норматив відрахування комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) у 2017 році» (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
У зв’язку з потребою визначення порядку відрахування комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету в поточному та послідуючих роках, виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії районної ради проекту даного Порядку з метою збільшення надходжень до районного бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів.
 
2. Визначення цілей державного регулювання
Проект рішення про затвердження Порядку є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до районного бюджету) між районною радою, комунальними підприємствами, управлінням фінансів РДА та Красилівською об’єднаною державною податковою інспекцією.
Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
а) затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму визначення та відрахування комунальними підприємствами до районного  бюджету частини чистого прибутку (доходу);
б) закріплення функцій контролю за сплатою комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за відповідними органами та службами згідно з наданими законодавством повноваженнями;
в) законодавче закріплення термінів сплати вказаних відрахувань та подання відповідної звітності податковим органам.
 
3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення механізму розрахунку та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку  у відповідності із вимогами чинного законодавства з обов’язковим врахуванням внесених до нього змін, тобто затвердження цього проекту Порядку. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.
 
4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.
Порядком, у разі його прийняття, буде передбачено:
- встановлення єдиної уніфікованої процедури відрахування комунальними підприємствами до загального  фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) ;
 - норматив відрахування частини  чистого прибутку (доходу);
 - періодичність сплати та подання відповідної звітності;
 Для реалізації проекту Порядку необхідно задіяти наступні ресурси:
1. Інформаційні – довести до відома комунальних підприємств районної ради про розробку нового  Порядку щодо відрахування комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).
2. Організаційні – Красилівській ОДПІ здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Порядку в частині своєчасності та повноти нарахування та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни.
 
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту Порядку.
Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, фінансовими та податковими органами, комунальними підприємствами, що виникають при здійснення останніми відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), встановити терміни здійснення зазначених відрахувань та подання звітності про це.
Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде уніфікація процедури здійснення відрахувань частини доходу, зокрема, чистого прибутку комунальними підприємствами до районного бюджету, зростання надходжень бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення таких відрахувань.
 Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту Порядку достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.
Запровадження проекту Порядку забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття Положення.
Прийняття даного Порядку і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:
- забезпечити прозорість та відкритість процедури перерахування частини чистого прибутку до районного бюджету комунальними підприємствами;
- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до районного бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежів;
- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.
 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Обмеження щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням внесених до чинного законодавства змін.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності запровадженого Положення є:
- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.
 
9. Визначення заходів відстеження результативності акта.
Результативність регуляторного акту буде відстежуватись у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватись у засобах масової інформації та/або на веб-сайті Красилівської районної ради.
Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту на підставі звітів органів Державної казначейської служби у Красилівському районі.
 
 
 
Голова районної ради                                                                                                                                                                                   В. Пасічник

 

 



Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин