Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту
АНОНСИ І ОГОЛОШЕННЯ:  Повідомляємо, що пленарне засідання сорок шостої сесії районної ради сьомого скликання відбудеться 12 червня 2020 року о 10.00 годині в м. Красилів у сесійній залі адмінбудинку районної ради;  

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна » Кадри » Конкурс
Порядок проведення іспиту

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної ради від 17.10.2011 року №123-р
 


ПОРЯДОК
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Красилівської районної ради Хмельницької області
Загальні положення
1. Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб Красилівської районної ради Хмельницької області   (далі – Порядок проведення конкурсу).
2. Мета проведення іспиту об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад.
3. Іспит проводиться конкурсною комісією Красилівської районної ради (далі конкурсна комісія).
4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
5. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється письмово з відповідним обґрунтуванням.
6. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за таких обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
7. Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в іспиті не допускаються.
8. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
9. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та "Про засади запобігання та протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.
10. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та "Про засади запобігання та протидії корупції", (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.
11. Перелік питань на перевірку знання закону України «Про звернення громадян»та знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради наведено у додатку 2 до цього Порядку.
12. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради затверджуються головою районної ради. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.
13. Переліки питань розміщуються на веб-сайті районної ради та надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.
14. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 3 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та "Про засади запобігання та протидії корупції" та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого апарату районної ради.
15. Запитання 1 - 4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку, запитання 5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу, затвердженого головою районної ради.
16. Кількість білетів має бути 15.
17. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів та посадових осіб районної ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.
18. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
організаційна підготовка до іспиту;
складання іспиту;
оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
19. Начальник відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
II. Організаційна підготовка до іспиту
20. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
21. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
22. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.
III. Складання іспиту
23. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.
24. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
25. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на запитання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення в якому складається іспит до його закінчення.
26. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
27. Іспит складається державною мовою.
28. При підготовці відповідей на запитання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, номер білета та запитання, зазначені в білеті.
29. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
30. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.
IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
31. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.
32. П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та "Про засади запобігання та протидії корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за посадою.
33. Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та "Про засади запобігання та протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за посадою.
34. Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених запитань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
35. Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
36. Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.
37. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.
38. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне запитання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.
39. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.
40. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що є не нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
41. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
42. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
43. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
 

 

 
 

Додаток 3
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Красилівської районної ради Хмельницької області
 

 
 

 
Зразок форми екзаменаційного білета
КРАСИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

         ЗАТВЕРДЖУЮ
         Голова конкурсної комісії
     ___________________________
           (підпис)            (прізвище, ініціали)
      "___" ____________ 20__ року


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади
__________________________________________________________
виконавчого апарату районної ради
1. Питання на перевірку знання Конституції України.
2. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»".
3. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»".
4. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".
5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за посадою.
 
 
 
 
 
 

Додаток 4
до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Красилівської районної ради Хмельницької області
 


 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади
__________________________________________________________
виконавчого апарату районної ради
конкурсною комісією Красилівської районної ради Хмельницької області
 
від "___" ____________ 20__ року
 
 
N з/п
Прізвище, ім’я, по батькові кандидата
Посада, на яку претендує кандидат
Категорія посади, на яку претендує кандидат
Номер білета
Загальна сума балів
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 

 
Голова комісії
________________
(підпис)
______________
(П. І. Б.)
Члени комісії:
________________
(підпис)
______________
(П. І. Б.)
________________
(підпис)
______________
(П. І. Б.)
 
 
 
 
Секретар комісії
________________
(підпис)
______________
(П. І. Б.)


Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин