Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту
АНОНСИ І ОГОЛОШЕННЯ:  Повідомляємо, що пленарне засідання двадцять третьої сесії районної ради сьомого скликання відбудеться 22 грудня 2017 року о 10.00 годині в м. Красилів у сесійній залі адмінбудинку районної ради;  

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна » Антикорупційна діяльність
Щодо визначення уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції

  

     Розпорядження голови районної ради від 25.11.2013 року №40/1-к «Про заходи щодо запобігання і протидії корупції» відповідно до Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Указу Президента України від 21.10.2011 року №1001/2011 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції»,  з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції призначити спеціально уповноваженою особою з питань запобігання та виявленню корупції у виконавчому апараті районної ради начальника відділу юридичного забезпечення Мамаєву Аллу Степанівну.
          Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій  районної ради рекомендовано визначити уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції та затверджено План заходів щодо запобігання і протидії корупції в виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області на 2014 рік.
 
 
                                                                                      
                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                               розпорядження голови районної ради  
                                                                                                               25.11.2013 року №40/1-к
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
 
1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) визначається розпорядженням голови районної ради. Уповноважена особа підзвітна голові районної ради.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».
3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.
4. Основними завданнями уповноваженої особи є:
4.1. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
4.2. надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
4.3. участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
4.4. проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
4.5. проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
4.6. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
5.1. розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
5.2. надає працівникам виконавчого апарату районної ради роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
5.3. вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;
5.4. надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;
5.5. у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;
5.6. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами районної ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної ради;
5.7. веде облік працівників виконавчого апарату районної ради притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
5.8. взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
5.9. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників районної ради до вчинення корупційних правопорушень.
6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.
7. Уповноважена особа має право:
7.1. отримувати від працівників виконавчого апарату районно ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;
7.2. отримувати від працівників виконавчого апарату районної ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
7.3. ініціювати перед головою районної ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.
8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у районній раді з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:
9.1. експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються головою районної ради, Красилівською районною радою з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;
9.2. внутрішнього аудиту в районній раді в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
10. Голова районної ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.
 
 
 
                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                 розпорядження голови районної ради                                                                                                                      25.11.2013 року №40/1-к
 
 
ПЛАН
заходів щодо запобігання і протидії корупції в виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області на 2014 рік
 
№ з/п
Організаційні заходи
Відповідальні виконавці
1.
Здійснювати профілактичну роботу у виконавчому апараті районної ради з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Організовувати обговорення питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики
керуючий справами,
 начальник відділу юридичного забезпечення
2.
При проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань – враховувати дотримання ними вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» «Про засади запобігання та протидії корупції»
начальник відділу юридичного забезпечення
3.
З метою забезпечення відкритості і прозорості у роботі з кадрами здійснювати заміщення вакантних посад за результатами конкурсного відбору або за іншими процедурами, передбаченими законодавством
начальник відділу юридичного забезпечення
4.
Інформацію про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та про результати конкурсного відбору розміщувати на веб-сайті районної ради
начальник відділу юридичного забезпечення
5.
Забезпечити ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції»
голова конкурсної комісії,
начальник відділу юридичного забезпечення
6.
Проводити спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування (ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»)
голова конкурсної комісії
7.
Забезпечити своєчасне декларування майнового стану та доходів посадовими особами виконавчого апарату районної ради відповідно до вимог чинного законодавства
посадові особи виконавчого апарату районної ради
8.
Забезпечити надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Попередити про відповідальність за порушення вимог декларування доходів.   
начальник відділу юридичного забезпечення
9.
Аналізувати скарги та звернення громадян, що надходять до районної ради, в яких вбачається порушення посадовими особами існуючого антикорупційного законодавства. Отриманні результати розглядати на нарадах із відповідними висновками та рекомендаціями
начальник загального відділу
10.
Забезпечувати постійний доступ громадськості до проектів рішень районної ради та прийнятих рішень, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради
загальний відділ
11.
У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення посадовими особами районної ради своєчасно інформувати про це, за дорученням голови районної ради прокуратуру Красилівського району для відповідного реагування. 
 
начальник відділу юридичного забезпечення
12.
Відстороняти від виконання повноважень на посаді осіб, щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, до розгляду справи судом.
 
голова районної ради
13.
У триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, звільняти осіб, яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».      
голова районної ради
14.
Забезпечувати проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства
начальник відділу юридичного забезпечення
15.
Висвітлювати кожен факт корупційних діянь вчинених посадовими особами місцевого самоврядування та своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних заходів з метою прозорості і відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування
загальний відділ
16.
Посилити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань.
 
начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер
17.
Забезпечити підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради за програмами короткотермінових семінарів
керуючий справами, організаційний відділ
18.
Розробити та затвердити план заходів щодо запобігання і протидії корупції в виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області на 2015 рік
 
начальник відділу юридичного забезпечення
 
 
 
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання посадовими особами виконавчого апарату Красилівської районної ради Хмельницької області вимог антикорупційного законодавства у 2013 році
 
 
Відповідно до розпорядженням голови районної ради від 26 липня 2012 року № 96-р «Про затвердження Плану заходів щодо попередження корупції на 2012-2013 роки» протягом 2013 року виконувалися заходи щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області, а саме:
- на нарадах у голови районної ради з метою профілактики проявам корупції проводилося ознайомлення посадових осіб зі змістом та вимогами антикорупційного законодавства;
- надавалася методична допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік;
- посадові особи попереджалися про відповідальність за порушення вимог декларування доходів;   
-  посадовими особами виконавчого апарату районної ради вчасно були подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік;
- проводилася спеціальна перевірка щодо Бродецької М.В., яка претендувала на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій місцевого самоврядування (ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»);
-  про обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування було попереджено Бродецьку М.В. при призначенні на посаду начальника організаційного відділу виконавчого апарату районної ради;
-  загальним відділом виконавчого апарату районної ради забезпечувався постійний доступ громадськості до проектів рішень ради та прийнятих рішень районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради;
-  проводився внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель та законодавства з фінансових питань.
Корупційні правопорушення посадовими особами районної ради не вчинялися.
 
 
Начальник відділу юридичного
забезпечення виконавчого апарату районної ради                        А. Мамаєва
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                розпорядження голови районної ради
                                                                                                                                                                                                                                05 січня 2015 року №2-р
 
 
ПЛАН
заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області на 2015 рік
 
№ з/п
Організаційні заходи
Відповідальні виконавці
Дата реалізації
1.
Здійснювати профілактичну роботу у виконавчому апараті районної ради з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
Керуючий справами,
начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно протягом року
2.
Організовувати обговорення питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики
Керуючий справами,
начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно протягом року
3.
Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, періодичну оцінку виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов’язків і завдань у відповідності до вимог законодавства
Керуючий справами, начальник організаційного відділу
Постійно протягом року
4.
З метою забезпечення відкритості і прозорості у роботі з кадрами здійснювати заміщення вакантних посад за результатами конкурсного відбору або за іншими процедурами, передбаченими законодавством
Начальник організаційного відділу
Постійно протягом року
5.
Інформацію про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та про результати конкурсного відбору розміщувати на веб-сайті районної ради
Начальник організаційного відділу
Постійно протягом року
6.
Забезпечувати ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради, із спеціальними обмеженнями, встановленими законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції»
Начальник організаційного відділу, начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно протягом року
7.
Проводити спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування
Начальник організаційного відділу
Постійно протягом року
8.
 
Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в апараті районної ради, відомостей щодо працюючих близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб
Начальник організаційного відділу
Постійно протягом року
9.
Забезпечувати контроль за щорічним поданням посадовими особами виконавчого апарату районної ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також подання декларацій при звільненні або припиненні служби у виконавчому апараті ради
Начальник організаційного відділу
До 01.04.2015 року
10.
Забезпечувати попередження депутатів районної ради про щорічне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Керуючий справами, начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно протягом року
11.
Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Начальник відділу юридичного забезпечення
До 01.04.2015 року
12.
Забезпечувати оприлюднення відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік керівництва районної ради шляхом розміщення на офіційному веб-сайті районної ради
Начальник організаційного відділу
В установлений законодавством термін
13.
Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, а також виявлення ризиків для вчинення корупційних правопорушень у діяльності посадових осіб та працівників виконавчого апарату районної ради
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно протягом року
14.
Здійснювати аналіз та забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять до районної ради, стосовно порушення антикорупційного законодавства
Начальник загального відділу, начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно протягом року
15.
Забезпечувати постійний доступ громадськості до проектів рішень районної ради та прийнятих рішень, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради
Керуючий справами, начальник загального відділу
Постійно протягом року
16.
У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення посадовими особами районної ради своєчасно інформувати про це, за дорученням голови районної ради уповноважені органи для відповідного реагування
Начальник відділу юридичного забезпечення
При виявленні ознак корупційного правопорушення
17.
Забезпечувати проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства
Начальник відділу юридичного забезпечення
При виявленні ознак корупційного правопорушення
18.
Відстороняти від виконання повноважень на посаді осіб стосовно яких винесено постанову про притягнення, як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, до розгляду справи судом
 
Голова районної ради
При виявленні ознак корупційного правопорушення
19.
Висвітлювати кожен факт корупційних діянь, вчинених посадовими особами місцевого самоврядування, та своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних заходів з метою прозорості і відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування
Начальник загального відділу, начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно протягом року
20.
Посилити внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань
 
Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер
Постійно протягом року
21.
Забезпечувати підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради
Керуючий справами, організаційний відділ
Постійно протягом року
22.
Здійснювати моніторинг змін, які відбуваються у антикорупційному законодавстві та пов’язаних з ними підзаконних актах, і у разі необхідності ініціювати проведення додаткових навчальних заходів у виконавчому апараті районної ради
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно протягом року
23.
Розробити та затвердити план щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області на 2016 рік
Начальник відділу юридичного забезпечення
До 31.12.2015 року
 
 
                                                                                   
 
ДОВІДКА
 про стан дотримання законодавства з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті
Красилівської районної ради Хмельницької області
 
            На виконання вимог закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до розпорядження голови районної ради від 25 листопада 2013 року №40/1-к «Про заходи щодо запобігання і протидії корупції» протягом 2014 року виконавчим апаратом районної ради постійно проводиться робота щодо попередження корупції. Особлива увага приділялася методичній та профілактичній роботі, спрямованій на усунення причин та умов, які можуть сприяти проявам корупції у діяльності ради.
            На робочих нарадах у голови районної ради постійно наголошувалося на дотриманні чинного законодавства України.
          При проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами районної ради покладених на них обов’язків і завдань, головою районної ради враховувалося дотримання працівниками законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції».
          Начальником відділу юридичного забезпечення надавалася методична допомога посадовим особам районної ради, головам, секретарям місцевих органів самоврядування, депутатам районної ради в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. 
          Усіма посадовими особами виконавчого апарату районної ради вчасно подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Декларації долучено до особових справ. Виконано вимогу закону щодо забезпечення фінансового контролю в частині обов’язку з публікації декларацій про доходи у засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті. Окремими депутатами районної ради було подано до районної ради декларації на збереження в запечатаних конвертах. 
           Загальним відділом виконавчого апарату ради забезпечувався постійний доступ громадськості до проектів рішень ради та прийнятих рішень районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради. На веб-сторінці районної ради функціонує рубрика «Антикорупційна діяльність», де розміщено інформаційно-аналітичні матеріали щодо виконання антикорупційного законодавства.
      На особливому контролі перебуває робота із зверненнями та скаргами громадян щодо вчинення протиправних дій посадовими особами районної ради, а також неналежного виконання ними службових обов’язків. Скарг та звернень громадян щодо порушень посадовими особами антикорупційного законодавства протягом 2014 року до районної ради не надходило. Корупційні правопорушення посадовими особами районної ради в 2014 році не вчинялися.
         Відділом фінансово-господарського забезпечення проводився постійний внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів. 
 
Начальник відділу юридичного
забезпечення виконавчого апарату районної ради                                                                     А. Мамаєва 
 
 
 
Розпорядженням голови районної ради від 10.12.2015 року №66-к «Про внесення змін до розпорядження від 23.11.2013 року №40/1-к» внесено зміни до розпорядження голови районної ради від 23 листопада 2013 року №40/1-к «Про заходи щодо запобігання і протидії корупції», де викладено пункт 1 в такій редакції: 1. Призначити спеціально уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради начальника відділу юридичного забезпечення Ковальчук Ганну Валеріївну з 10 грудня 2015 року.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              Затверджено
                                                                                                                                                                                                                              Розпорядження голови районної ради 
                                                                                                                                                                                                                              24.12.2015 року  № 110-р
 
 
План
заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень
у виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області на 2016 рік
 
з/п
Організаційні заходи
Відповідальні виконавці
Термін та періодичність виконання
1.
Здійснювати профілактичну роботу у виконавчому апараті районної ради з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Керуючий справами,
начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
2.
Організовувати обговорення питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики
Керуючий справами,
начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
3.
Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, періодичну оцінку виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов’язків і завдань у відповідності до вимог законодавства
Керуючий справами,
начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
4.
З метою забезпечення відкритості і прозорості у роботі з кадрами здійснювати заміщення вакантних посад за результатами конкурсного відбору або за іншими процедурами, передбаченими законодавством
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
5.
Інформацію про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та про результати конкурсного відбору розміщувати на веб-сайті районної ради
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
6.
Забезпечувати ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
7.
Проводити спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
8.
Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в апараті районної ради, відомостей щодо працюючих близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб.
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
9.
Забезпечувати контроль за щорічним поданням посадовими особами виконавчого апарату районної ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також подання декларацій при звільненні або припиненні служби у виконавчому апараті ради.
Начальник відділу юридичного забезпечення
До 01.04.2015 року
10.
Забезпечувати попередження депутатів районної ради про щорічне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
Керуючий справами,
начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
11.
Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Начальник відділу юридичного забезпечення
До 01.04.2016
12.
Здійснювати перевірку декларацій працівників виконавчого апарату на наявність конфлікту інтересів, а також здійснювати логічний та арифметичний контроль декларацій
Начальник відділу юридичного забезпечення
Протягом II кварталу
13.
Забезпечити оприлюднення відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік керівництва районної ради шляхом розміщення на офіційному веб-сайті районної ради
Начальник відділу юридичного забезпечення,
начальник загального відділу
В установлений законодавством термін
14.
Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, а також виявлення ризиків для вчинення корупційних правопорушень у діяльності посадових осіб та працівників виконавчого апарату районної ради
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
15.
Здійснювати аналіз та забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять до районної ради, стосовно порушення антикорупційного законодавства
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
16.
Забезпечувати постійний доступ громадськості до проектів рішень районної ради та прийнятих рішень, шляхом розміщення їх на офійному веб-сайті районної ради.
Керуючий справами, начальник загального відділу
Постійно
17.
У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення посадовими особами районної ради своєчасно інформувати про це, за дорученням голови районної ради уповноважені органи для відповідного реагування
Начальник відділу юридичного забезпечення
При виявленні ознак корупцій-ного правопору-шення
18.
Забезпечувати проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства
Начальник відділу юридичного забезпечення
При виявленні ознак корупцій-ного правопору-шення
19.
Відстороняти від виконання повноважень на посаді осіб стосовно яких винесено постанову про притягнення, як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, до розгляду справи судом
Голова районної ради
При виявленні ознак корупцій-ного правопору-шення
20.
Висвітлювати кожен факт корупційних діянь, вчинених посадовими особами місцевого самоврядування та своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних заходів з метою прозорості і відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування
Начальник відділу юридичного забезпечення
При встановлені факту корупцій-ного правопору-шення
21.
Здійснювати внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань
Спеціаліст відділу фінансового-господарського забезпечення
Постійно
22.
Забезпечувати підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради
Керуючий справами, начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
23.
Здійснювати моніторинг змін, які відбуваються у антикорупційному законодавстві та пов’язаних з ними підзаконних актах, і у разі необхідності ініціювати проведення додаткових навчальних заходів у виконавчому апараті районної ради
Начальник відділу юридичного забезпечення
Постійно
24.
Розробити та затвердити План щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у виконачому апараті Красилівської районної ради Хмельницької на 2017 рік.
Начальник відділу юридичного забезпечення
До 31.12.2016 року
 
 
 
Заступник голови районної ради                                                                                                                                             М.Білик
 
 
 
 
 
Довідка
про стан дотримання законодавства з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті
Красилівської районної ради Хмельницької області
 
      На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до розпорядження голови районної ради від 05 січня 2015 року №2-р «Про затвердження плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2015 рік» протягом 2015 року виконавчим апаратом районної ради постійно проводилась робота спрямована на попередження корупції. Особлива увага приділялась методичній та профілактичній роботі, спрямованій на усунення причин та умов, які можуть сприяти проявам корупції у діяльності ради.
      На робочих нарадах при голові районної ради постійно наголошувалося на дотриманні чинного законодавства України.
      Начальником відділу юридичного забезпечення надавалась методична допомога посадовим особам районної ради, головам, секретарям місцевих органів самоврядування, депутатам районної ради в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.
      Усіма посадовими особами виконавчого апарату районної ради вчасно подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.       Декларації долучено до особових справ. Виконано вимогу закону щодо забезпечення фінансового контролю в частині обов’язку висвітлення декларацій про доходи на офіційному веб-сайті. Окремими депутатами районної ради було подано до районної ради декларації на збереження в запечатаних конвертах. 
      Загальним відділом виконавчого апарату ради забезпечувався постійний доступ громадськості до проектів рішень районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайт районної ради. На веб-сторінці районної ради функціонує рубрика «Антикорупційна діяльність», де розміщено інформаційно-аналітичні матеріали щодо виконання антикорупційного законодавства.
      На особливому контролі перебуває робота із зверненнями та скаргами громадян щодо вчинення протиправних дій посадовими особами районної ради, а також неналежного виконання ними службових обов’язків. Скарг та звернень громадян щодо порушень посадовими особами антикорупційного законодавства протягом 2015 року до районної ради не надходило. 
      Протягом 2015 року встановлено факт вчинення одного адміністративного правопорушення, яке кваліфіковано за статтею 172-7 КУпАП (в редакції Закону №3207-VI від 07.04.2011), за яке Фурмана В.Т. притягнуто до передбаченої законодавством адміністравної відповідальності.
      Протягом 2015 року в районній раді проведено одне службове розслідування стосовно дотримання вимог частини 2 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування» з питань здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства за результатами якого складено Акт. 
      Відповідно до вимог статті 59-1 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» контроль за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками здійснює постійна комісія ради з питань законності, регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, що утворена рішенням другої сесії районної ради сьомого скликання від 18 грудня 2015 року №3 «Про утворення постійних комісій районної ради, обрання їх голів та членів». 
 
 
Начальник відділу юридичного
забезпечення виконавчого
апарату районної ради                                                                                                                                                                                                 Г.Ковальчук

 

 

                                                                                                                                                                                                       Затверджено
                                                                                                                                                                                                       Розпорядження голови районної ради
                                                                                                                                                                                                       26.12.2016 року №123-р
  
  
План
заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень
у виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області на 2017 рік
 
з/п
Організаційні заходи
Відповідальні виконавці
Термін та періодичність виконання
1.
Здійснювати профілактичну роботу у виконавчому апараті районної ради з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
Керуючий справами,
начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
2.
Організовувати обговорення питань дотримання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики
Керуючий справами,
начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
3.
Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, періодичну оцінку виконання посадовими особами виконавчого апарату районної ради покладених на них обов’язків і завдань у відповідності до вимог законодавства
Керуючий справами,
начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
4.
З метою забезпечення відкритості і прозорості у роботі з кадрами здійснювати заміщення вакантних посад за результатами конкурсного відбору або за іншими процедурами, передбаченими законодавством
 
Начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
5.
Інформацію про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та про результати конкурсного відбору розміщувати на веб-сайті районної ради
 
Начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
6.
Забезпечувати ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті районної ради із спеціальними обмеженнями, встановленими Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання корупції»
Начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
7.
Проводити спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування
Начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
8.
Згідно з вимогами  Закону України  «Про запобігання корупції» забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в апараті районної ради, відомостей щодо працюючих близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих посадових осіб
Начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
9.
Забезпечувати контроль за щорічним поданням посадовими особами виконавчого апарату районної ради декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а також подання декларацій при звільненні або припиненні служби у виконавчому апараті ради
Начальник  відділу юридичного забезпечення
До 01.04.2017 року
10.
Забезпечувати попередження депутатів районної ради про щорічне подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Керуючий справами,
начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
11.
Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
Начальник  відділу юридичного забезпечення
До 01.04.2017
12.
Забезпечити оприлюднення відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік керівництва районної ради шляхом розміщення на офіційному веб-сайті районної ради
Начальник  відділу юридичного забезпечення,
начальник загального відділу
В установ-лений законо-давством термін
13.
Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, а  також виявлення ризиків для вчинення корупційних правопорушень у діяльності посадових осіб та працівників виконавчого апарату районної ради
Начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
14.
Здійснювати аналіз та забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян, що надходять до районної ради, стосовно порушення антикорупційного законодавства
Начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
15.
Забезпечувати постійний доступ громадськості до проектів рішень районної ради та прийнятих рішень, шляхом розміщення їх на офійному веб-сайті районної ради
Керуючий справами, начальник загального відділу
Постійно
16.
У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення посадовими особами районної ради своєчасно інформувати про це за дорученням голови районної ради уповноважені органи для відповідного реагування
Начальник  відділу юридичного забезпечення
При виявленні ознак корупцій-ного правопору-шення
17.
Забезпечувати проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства
Начальник  відділу юридичного забезпечення
При виявленні ознак корупцій-ного правопору-шення
18.
Відстороняти від виконання повноважень на посаді осіб, стосовно яких винесено постанову про притягнення, як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, до розгляду справи судом
Голова районної ради
При виявленні ознак корупцій-ного правопору-шення
19.
Висвітлювати кожен факт корупційних діянь, вчинених посадовими особами місцевого самоврядування та своєчасно інформувати громадськість щодо застосування до правопорушників відповідних заходів з метою прозорості і відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування
Начальник  відділу юридичного забезпечення
При встановлення факту корупцій-ного правопору-шення
20.
Здійснювати внутрішній контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, дотриманням процедури державних закупівель, законодавства з фінансових питань
Спеціаліст відділу фінансового-господарського забезпечення
Постійно
21.
Забезпечувати підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради
Керуючий справами, начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
22.
Здійснювати моніторинг змін, які відбуваються у антикорупційному законодавстві та пов’язаних з ними підзаконних актах, і у разі необхідності ініціювати проведення додаткових навчальних заходів у виконавчому апараті районної ради
Начальник  відділу юридичного забезпечення
Постійно
23.
Розробити та затвердити План щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у  виконачому апараті Красилівської районної ради Хмельницької на 2017 рік
Начальник  відділу юридичного забезпечення
До 31.12.2017 року
 
 
 
Заступник голови ради                                                                                                                                           М. Білик
 
 
 
 
 
Довідка
про стан дотримання законодавства з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті
Красилівської районної ради Хмельницької області
 
      На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до розпорядження голови районної ради від 24 грудня 2015 року   № 110-р «Про затвердження плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2016 рік»  протягом 2016 року виконавчим апаратом районної ради постійно проводилась робота спрямована на попередження корупції. Особлива увага приділялась методичній та профілактичній роботі, спрямованій на усунення причин та умов, які можуть сприяти проявам корупції у діяльності ради.
      На робочих нарадах при голові районної ради постійно наголошувалося на дотриманні чинного законодавства України.
      Начальником відділу юридичного забезпечення надавалась  методична допомога посадовим особам районної ради, головам, секретарям місцевих органів самоврядування, депутатам районної ради, керівникам комунальних установ в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.
      Усіма посадовими особами виконавчого апарату районної ради вчасно подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Декларації долучено до особових справ. Виконано вимогу закону щодо забезпечення фінансового контролю в частині обов’язку висвітлення  декларацій про доходи на офіційному веб-сайті. Окремими депутатами районної ради було подано до районної ради декларації на збереження в запечатаних конвертах.
      Загальним відділом виконавчого апарату ради забезпечувався постійний доступ громадськості до проектів рішень районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайт районної ради. На веб-сторінці районної ради функціонує рубрика «Антикорупційна діяльність», де розміщено інформаційно-аналітичні матеріали щодо виконання антикорупційного законодавства.
      На особливому контролі перебуває робота із зверненнями та скаргами  громадян щодо вчинення протиправних дій посадовими особами районної ради, а також неналежного виконання ними службових обов’язків. Скарг та звернень громадян щодо порушень посадовими особами антикорупційного законодавства протягом 2016 року  до районної ради не надходило.
      Протягом 2016 року, за поданням Старокостянтинівської місцевої прокуратури в районній раді проведено одне службове розслідування стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради. За результатами службового розслідування  складено Акт.
 
 
Начальник відділу юридичного
забезпечення виконавчого
апарату районної ради                                                                                                                                                                                             Г. Ковальчук
 

 

 

 Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин