Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна » Регуляторна діяльність
Відстеження результативності регуляторних актів

      План-графік виконання відстеження результативності регуляторних актів

     Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта рішення сьомої сесії районної ради п’ятого скликання від 14.03.2007 року № 15 "Про впроядкування орендних відносин".doc 

     Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення двадцять шостої позачергової сесії районної ради п’ятого скликання від 28 травня 2010 року № 3 "Про внесення доповнень до рішення сьомої сесії районної ради від 14.03.2007 року №15 "Про впорядкування орендних відносин".doc

    Звіт про повторне відстеження  результативності   регуляторного акта - рішення сьомої сесії районної ради від 08 листопада 2011 року №13 «Про впорядкування орендних відносин ( в новій редакції)».doc

     Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення одинадцятої сесії районної ради від 11.04.2012 року №5 "Про порядок та норматив відрахування комунальними унітарними підприємствами  до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).doc 

     Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення одинадцятої сесії районної ради від 11.04.2012 року № 6 "Про затвердження Порядку погодження Красилівською районною радою Хмельницької області клопотань про надання надр у користування та на отримання гірничних відводів".doc

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення «Про порядок та норматив відрахування
комунальними підприємствами до районного бюджету
частини чистого прибутку (доходу) у 2016 році»
 
Проект рішення «Про порядок та норматив відрахування комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) у 2016 році» (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
У зв’язку з потребою визначення порядку відрахування комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету в поточному та послідуючих роках, виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії районної ради проекту даного Порядку з метою збільшення надходжень до районного бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів.
 
2. Визначення цілей державного регулювання
Проект рішення про затвердження Порядку є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до районного бюджету) між районною радою, комунальними підприємствами, управлінням фінансів РДА та Красилівською об’єднаною державною податковою інспекцією.
Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
а) затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму визначення та відрахування комунальними підприємствами до районного  бюджету частини чистого прибутку (доходу);
б) закріплення функцій контролю за сплатою комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за відповідними органами та службами згідно з наданими законодавством повноваженнями;
в) законодавче закріплення термінів сплати вказаних відрахувань та подання відповідної звітності податковим органам.
 
3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення механізму розрахунку та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку  у відповідності із вимогами чинного законодавства з обов’язковим врахуванням внесених до нього змін, тобто затвердження цього проекту Порядку. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.
 
4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.
Порядком, у разі його прийняття, буде передбачено:
- встановлення єдиної уніфікованої процедури відрахування комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) ;
 - норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу);
 - періодичність сплати та подання відповідної звітності;
 Для реалізації проекту Порядку необхідно задіяти наступні ресурси:
1. Інформаційні – довести до відома комунальних підприємств районної ради про розробку нового Порядку щодо відрахування комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).
2. Організаційні – Красилівській ОДПІ здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Порядку в частині своєчасності та повноти нарахування та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни.
 
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту Порядку.
Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, фінансовими та податковими органами, комунальними підприємствами, що виникають при здійснення останніми відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), встановити терміни здійснення зазначених відрахувань та подання звітності про це.
Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде уніфікація процедури здійснення відрахувань частини доходу, зокрема, чистого прибутку комунальними підприємствами до районного бюджету, зростання надходжень бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення таких відрахувань.
 Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту Порядку достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.
Запровадження проекту Порядку забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття Положення.
Прийняття даного Порядку і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:
- забезпечити прозорість та відкритість процедури перерахування частини чистого прибутку до районного бюджету комунальними підприємствами;
- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до районного бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежів;
- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.
 
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Обмеження щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням внесених до чинного законодавства змін.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності запровадженого Положення є:
- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.
 
9. Визначення заходів відстеження результативності акта.
Результативність регуляторного акту буде відстежуватись у формі аналітичної довідки, яка буде оприлюднюватись у засобах масової інформації та/або на веб-сайті Красилівської районної ради.
Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту на підставі звітів органів Державної казначейської служби у Красилівському районі.
 
 
 
Голова районної ради                                           В. Пасічник
 Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин